Att tänka på lån och ränta är viktigt vid banklån till bostad

Oavsett vilken typ av lån som du är i behov av finns det två delar. Dessa delas upp som själva lånedelen, och den andra delen är räntan som du ska betala. När du då talar om lån och ränta, så betyder det egentligen i klartext amortering och ränta. Vid tecknande av ett lån kan du välja om du vill betala amorteringsdelen med annuitet eller som rak amortering.

Väljer du att betala ditt lån och ränta med rak amortering kommer du varje månad att betala samma summa i amortering, och räntan kan variera beroende på det gällande ränteläget. Är ditt val att betala ditt lån och ränta med annuitet betyder det att både amortering och ränta kan variera men att ett fast belopp alltid ska betalas som inkluderar både amorteringen och räntan. Detta kan då betyda att när räntan är hög kommer du i vissa fall att betala mer i ränta än vad du avbetalar på lånet och i andra fall tvärtom.

Viktigt att jämföra lån och ränta

Idag är det gynnsamt att låna pengar för den som har jobb, bra ekonomi och råd att betala tillbaka. Detta beror på att Riksbankens styrränta har sänkts till minusränta för att få fart på inflationen. Även om det är gynnsamt att låna ska du dock inte gå på niten att välja första bästa lån. Om du till exempel har ett företag och behöver låna pengar till något så påverkar det företagets ekonomiska situation. Varje gång du som företag eller privatperson försätter dig i en situation där du ska betala lån och ränta ska du alltid veta att du har de bästa villkoren som du kan få.

Detta ser du till genom att använda MyLoan och deras jämförelsetjänst av lån och ränta. Gör du det kan du genom en låneansökan söka ditt lån hos flera banker och kreditinstitut, vilket gör att du får en klar bild av vilket lån som blir bäst att välja ur de alternativ som beviljar din ansökan.